Kdo smo?

Društvo za paliativno oskrbo Palias

Društvo za paliativno oskrbo Palias

Društvo za paliativno oskrbo Palias je namenjeno razvoju paliativne oskrbe in mreže paliativne oskrbe v Gorenjski regiji. Tesno sodelujemo z mobilno paliativno enoto Splošne bolnišnice Jesenice in podpiramo njeno dejavnost.
Naše aktivnosti obsegajo organizacijo izobraževanj s področja paliativne oskrbe za laično in strokovno javnost, organizacijo oziroma podporo pri organizaciji oskrbe za bolnike na domu in njihove svojce. Skrbimo za potrebno izvedbo nemedicinske oskrbe, spremljanje žalujočih in podporo v obliki brezplačne izposoje medicinsko tehničnih pripomočkov.

Želimo ostati vodilna organizacija na področju razvoja paliativne oskrbe v Gorenjski regiji in širše.

Izobraževanja

Podpora na domu

Zbiranje sredstev

Mobilna paliativna enota Splošne bolnišnice Jesenice

V mobilni paliativni enoti obravnavamo bolnike s kronično neozdravljivo napredujočo boleznijo. Cilj naše obravnave je čim večja kvaliteta življenja naših bolnikov. Načela sodobnega paliativnega pristopa so sprememba ciljev zdravljenja, celostna obravnava bolnika in vključevanje bolnikovih bližnjih.

V timu sodelujejo zdravniki različnih kliničnih specialnosti z dodatnim znanjem in izkušnjami iz področja paliativne oskrbe, diplomirani medicinski sestri in zdravstvena administratorka. Glede na potrebe posameznih bolnikov v delo vključujemo socialno delavko, duhovnega spremljevalca, psihoterapevta in druge.

Kdo smo?

Gorenjska paliativna mreža

Gorenjsko paliativno mrežo predstavljajo strokovnjaki različnih strokovnih področji, ki se pri svojem delu srečujejo z bolniki, ki imajo kronično neozdravljivo napredujočo bolezen. Členi gorenjske paliativne mreže so posamezni strokovni delavci, ti pa delujejo v okviru različnih organizacij in ustanov:

Meni