Kdo smo?

Društvo za paliativno oskrbo Palias

Društvo za paliativno oskrbo Palias

Društvo za paliativno oskrbo Palias je namenjeno razvoju paliativne oskrbe in mreže paliativne oskrbe v Gorenjski regiji. Tesno sodelujemo z mobilno paliativno enoto Splošne bolnišnice Jesenice in podpiramo njeno dejavnost.
Naše aktivnosti obsegajo organizacijo izobraževanj s področja paliativne oskrbe za laično in strokovno javnost, organizacijo oziroma podporo pri organizaciji oskrbe za bolnike na domu in njihove svojce. Skrbimo za potrebno izvedbo nemedicinske oskrbe, spremljanje žalujočih in podporo v obliki brezplačne izposoje medicinsko tehničnih pripomočkov.

Želimo ostati vodilna organizacija na področju razvoja paliativne oskrbe v Gorenjski regiji in širše.

Izobraževanja

Podpora na domu

Zbiranje sredstev

Mobilna paliativna enota Splošne bolnišnice Jesenice

Mobilna paliativna enota deluje v Splošni bolnišnici Jesenice. V mobilni enoti so obravnavani bolniki s kronično neozdravljivo napredujočo boleznijo. Cilj obravnave je čim večja kvaliteta življenja bolnikov. Načela sodobnega paliativnega pristopa so sprememba ciljev zdravljenja, celostna obravnava bolnika in vključevanje bolnikovih bližnjih.

Podatke za več informacij najdete v razdelku kontakt.

Kdo smo?

Anže HABJAN, univ. dipl. teol.

Marko MOŽINA, dr. med.

mag. Mateja LOPUH, dr. med.

Marijana Hribar, univ. dipl. soc. del.

Gorenjska paliativna mreža

Gorenjsko paliativno mrežo predstavljajo strokovnjaki različnih strokovnih področji, ki se pri svojem delu srečujejo z bolniki, ki imajo kronično neozdravljivo napredujočo bolezen. Členi gorenjske paliativne mreže so posamezni strokovni delavci, ti pa delujejo v okviru različnih organizacij in ustanov: