Splošni pogoji

S spletno stranjo upravlja Društvo za paliativno oskrbo Palias, Finžgarjeva ulica 22, 4248 Lesce, davčna številka: 95144935, matična številka: 4032098000, v nadaljevanju »Društvo«.

Splošni pogoji se nanašajo na izobraževalne dejavnosti Društva, ki zahtevajo prijavo preko spletne strani. Politika zasebnosti ter splošni pogoji donacij so obravnavani v ločenih dokumentih.

1. Prijava

Ob prijavi na izobraževanje ali donaciji obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter geslo, ki ga izbere sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z izpolnjenimi podatki. Po registraciji obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do prijave na izobraževanja.

2. Določila glede udeležbe na izobraževanjih in drugih dogodkih

2.1. Prijava na izobraževanje

Prijava na izobraževanja je možna preko spletne prijavnice.

V primeru prevelikega števila prijav boste uvrščeni na čakalno vrsto in vas bomo obvestili, če se kakšno mesto sprosti.

2.2 Plačilo

Prijava je potrjena s plačilom kotizacije, ki jo lahko poravnate na dva načina:

  • z nakazilom na TRR (po e-pošti boste prejeli podatke za plačilo);
  • s plačilom prek sistema PayPal.

Plačilo morate izvesti najkasneje 5 dni po prijavi oz. takoj ob prijavi, če je do začetka izobraževanja manj kot 14 dni.

Pridržujemo si pravico do spremembe cene. O morebitni spremembi cene boste obveščeni pred začetkom izobraževanja.

Na podlagi plačila Društvo izda račun. Če želite račun na podjetje, to navedite pri vnosu podatkov pri prijavi (izpolnite polji »Naziv podjetja« ter »DŠ / ID za DDV«).

2.3 Cene

Vse cene na spletni strani so v evrih. Društvo ni zavezanec za DDV.

2.4 Odpoved udeležbe

V primeru, da se izobraževanja, na katerega ste se prijavili in že poravnali kotizacijo, ne boste mogli udeležiti, lahko prijavo odpoveste. Odpoved sporočite na naslov info@palias.si. V tem primeru vam povrnemo kotizacijo:

  • pri odjavi več kot 2 tedna pred začetkom: 100%
  • pri odjavi več kot 5 dni pred začetkom: 70%
  • pri odjavi manj kot 5 dni pred začetkom zaradi stroškov, povezanih z izvedbo izobraževanja, kotizacije žal ne moremo povrniti.

Prijavo lahko prenesete na drugega udeleženca brez dodatnih stroškov. O prenosu nas obvestite.

V primeru odpovedi udeležbe zaradi višje sile (nepričakovana hujša bolezen, smrt v družini …) nas prosimo obvestite na info@palias.si in bomo našli rešitev.

3. Varstvo osebnih podatkov

Društvo se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z ZVOP-2.

Uporabnik se strinja, da Društvo lahko razpolaga s podatki, ki jih je vpisal ob prijavi, zgolj za potrebe za katere je ustanovljeno. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Vsak uporabnik spletne strani ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Več o tem si lahko preberete na strani Zasebnost.

4. Končna določila

Uporabnik ob nakupu potrjuje, da je v celoti seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja spletne strani https://palias.si/.

Glede morebitnih sporov se obe strani zavzemata za sporazumno reševanje. Kolikor medsebojnega sporazuma ni moč doseči, je za rešitev pristojno sodišče v Ljubljani.

Splošni pogoji veljajo od 1. 2. 2020.