Zasebnost

V Društvu za paliativno oskrbo Palias (»Društvo«) si prizadevamo, da se pri nas počutite varni, pri čemer stremimo k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zavedamo se svoje odgovornosti v zvezi z ravnanjem z vašimi osebnimi podatki, zato vse osebne podatke obdelujemo v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah in s Splošno uredbo o varstvu podatkov (»GDPR«).

Namen politike zasebnosti (»politika«) je, da vas seznanimo, za katere namene pridobimo vaše osebne podatke, kakšna bo njihova uporaba, kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

1. Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Društvo za paliativno oskrbo Palias, Finžgarjeva ulica 22, 4248 Lesce, davčna številka: 95144935, matična številka: 4032098000, e-naslov: info@palias.si.

2. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bomo obravnavali zaupno in jih uporabili zgolj v namene, za katere ste jih posredovali. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za kak drug namen, vas bomo o tem predhodno obvestili in vas zaprosili za vaše soglasje.

2.1 Obisk in uporaba spletne strani

Ob vsakem obisku spletnih strani https://palias.si/ se v oblaku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezni računalnik oziroma drugo napravo, povezano s spletom; različica brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo za potrebe vodenja svoje statistike obiskov obeh spletnih strani. Društvo tako zbrane podatke obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Če na spletni strani obstajajo povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z Društvom, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

2.2 Uporaba “piškotkov”

Spletna stran Društva za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, multimedijske in interaktivne vsebine, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska uporablja “piškotke”. To so majhne tekstovne datoteke, ki se ob obisku strani shranijo na vaš disk in vam lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite ali boste “piškotke” sprejeli ali zavrnili.  Če »piškotkov« ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani.

2.3 Podatki o udeležbi na dogodkih

Društvo za potrebe izvedbe izobraževalnih programov ter lastne evidence zbira in hrani podatke o udeležencih izobraževanj, ki jih posredujete ob prijavi. Podatke zbiramo in hranimo interno in jih ne posredujemo tretjim osebam.

2.4 Fotografije z izobraževanj in dogodkov

Fotografije s izobraževanj in drugih dogodkov uporablja Društvo za lasten arhiv, za objave na spletni strani društva, na družbenih omrežjih ter na drugih digitalnih in tiskanih medijih, ki so namenjeni promociji društva.

V skladu s to določbo udeleženec s prijavo na izobraževanje oz. dogodek in udeležbo na njem društvu dovoljuje objavo fotografij. Udeleženec ima možnost zahtevati preklic objave, če bi bila jasno označena njegova istovetnost.

3. Uporabniki podatkov 

Vsi podatki, zbrani na osnovi zgoraj naštetih pravnih podlag, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in jih brez vaše privolitve ne bomo posredovali tretjim osebam.

V okviru zakonskih pristojnosti je mogoče vaše osebne podatke razkriti naslednjim obdelovalcem podatkov:

 • ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
 • administratorju in skrbniku spletne strani.

4. Obdobje hrambe 

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili zbrani in uporabljeni. Vaši kontaktni podatki za potrebe članstva in/ali donatorstva se obdelujejo do preklica.

Če za posamezne podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe 10 (deset) let. V tem času je obdelava podatkov omejena.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

5. Vaše pravice 

Društvo zagotavlja uresničevanje vseh pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Od Društva lahko kadar koli zahtevate:

 • potrditev, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne;
 • dostop do osebnih podatkov (vpogled vanje in njihovo prepisovanje);
 • informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov, kot so informacije o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, ki so jim bili/jim bodo razkriti osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, obstoju morebitnega avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov;
 • popravek netočnih osebnih podatkov in dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov;
 • pravico do izbrisa vseh osebnih podatkov (»pravica do pozabe«), če so izpolnjene predpostavke iz 17. člena GDPR, predvsem pa v primeru preklica privolitve;
 • pravico do omejitve obdelave, če oporekate točnosti podatkov;
 • pravico do prenosljivosti podatkov oz. prejem podatkov v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali posredovanje podatkov drugemu upravljavcu;
 • pravico do preklica privolitve, kadar se osebni podatki obdelujejo na osnovi vaše privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost njihove obdelave, ki se je izvajala do njenega preklica;

Društvo vam bo na vašo zahtevo in v skladu z veljavno zakonodajo podalo tudi druge informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico, da zoper Društvo vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu.

6. Stik in postopek uveljavljanja pravic

Na vprašanja o zaupnosti svojih podatkov ter načinu njihovega zbiranja in obdelave ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi s svojimi podatki vam bo odgovorila odgovorna oseba pri Društvu.

Vse vaše zahteve, ki zadevajo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, v pisni obliki naslovite na naslov Društvo za paliativno oskrbo Palias, Finžgarjeva ulica 22, 4248 Lesce, email naslov: info@palias.si.

Za potrebe ugotovitve vaše identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo tudi dodatne podatke. Društvo lahko ukrepanje zavrne zgolj v primeru, če dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo pisno zahtevo bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

Za vse teme in vsebine, ki bodo obravnavane v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov, velja stroga zaupnost.

7. Izključitev odgovornosti

Spletna stran Društva je postavljena in vzdrževana z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu Društvo ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na strani. Informacije na spletni strani se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Društvo ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti te spletne strani. Ravno tako Društvo ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja morebitnih strani, na katere se sklicuje ali povezuje in so v lasti ali/in upravljanju tretjih oseb.

Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko zasebnosti po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Zato vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

8. Avtorske pravice spletne strani

© 2020 Copyright Društvo za paliativno oskrbo Palias.

V Lescah, 1. 2. 2020