Podprite naše bolnike in naše delo!

Podprite naše bolnike in naše delo!

Zbrana sredstva uporabljamo za razvoj in podporo izvajanja paliativne oskrbe na Gorenjskem. Sredstva namenjamo podpori nege na domu in drugih storitev za bolnike vključene v obravnavo s strani mobilne paliativne enote. Sredstva namenjamo tudi nakupu opreme potrebne za kvalitetno delo mobilne paliativne enote in pripomočkov, ki so na voljo bolnikom za brezplačno izposojo. Del sredstev namenjamo tudi organizaciji izobraževanj in drugim aktualnim projektom v okviru Društva Palias. O višini zbranih sredstev in namenih, za katere so porabljena, vas sproti obveščamo na naši spletni strani.

Izberite način plačila
Podatki o donatorju

Terms

Znesek donacije: 50.00€