Področja dela

Osnovna dejavnost društva je podpora gorenjski paliativni mreži in podpora izvajanja kvalitetne paliativne oskrbe bolnikov na njihovem domu.

Med glavna področja dela društva sodi program izobraževanj. Vsebinsko je program razdeljen na več sklopov, ki so namenjeni strokovni in laični javnosti: Pridobivanje temeljnih znanj; Pridobivanje poglobljenih znanj; Izobraževanja, ki jih za strokovno ali laično javnost pripravimo po meri in vsebujejo osnova in poglobljena znanja; Delavnice in izobraževanja, ki so namenjena svojcem bolnikov in prostovoljcem.

Paliativni pristop sledi oskrbi bolnikov potreb na telesni, psihični, socialni in duhovni ravni. Društvo združuje različne službe in strokovnjake s področja nege bolnika in z drugih nemedicinski področij, ki po potrebi dopolnjujejo oskrbo bolnikov.

Z zagotavljanjem potrebnih medicinsko-tehničnih pripomočkov dopolnjujemo oskrbo bolnikov na domu.

Ozaveščanje in zagovorništvo sta področji dela, ki zagotavljata, da bi se stroka in javnost zavedala kaj je paliativna oskrba in da je dostop do nje pravica vsakega posameznika.

Oskrba na domu

MTP

Podpora paliativni mreži

Izobraževanja

Zagotavljanje informacij