Področja dela

Osnovna dejavnost mobilne paliativne enote je izvajanje kvalitetne paliativne oskrbe bolnikov na njihovem domu. Pri obravnavi bolnikov sledimo paliativnemu pristopu, po katerem obravnavamo bolnikove telesne in psihične simptome ter morebitne težave na duhovnem ali socialnem področju. Bolniki, ki so v mrežno vodenje vključeni zgodaj, običajno na prvi razgovor pridejo v našo ambulanto, ki se nahaja v stavbi E splošne bolnišnice Jesenice. Kasneje bolnike aktivno telefonsko spremljamo in po potrebi zagotavljamo obiske na domu. Na domu bolnikom zagotavljamo vsa potrebna zdravila za obvladovanje simptomov napredovale bolezni, zagotavljamo potrebne medicinsko-tehnične pripomočke. Izvajamo punkcije in drenažo ascitesa in plevralne punkcije, različne invazivne protibolečinske ukrepe, uvajanje in prilagajanje zdravljenja s podkožnimi črpalkami, oskrbo katetrov in stom ter druge posege in storitve. Po potrebi v obravnavo vključujemo strokovnjake različnih področji. S pomočje negovalne mreže dopolnjujemo nego bolnikov na domu, kadar je to potrebno.
Našim bolnikom in svojcem je na voljo telefonska številka, ki je na voljo 24 ur.

Zagotavljamo tudi konziliarno službo za družinske in urgentne zdravnike ter bolnišnično konziliarno službo.

V zadnjem času veliko pozornosti namenjamo tudi pripravi in izvajanju izobraževanj iz področja paliativne oskrbe za strokovno javnost in ozaveščanju o paliativni oskrbi za laično javnost.

Oskrba na domu

Konziliarna služba

Paliativni pristop

Izobraževanja

24-urna številka mobilne enote

Meni