Marijana Hribar, univ. dipl. soc. del.

Marijana Hribar je diplomirala na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani. Že v času študija se je usmerila v socialno delo s področja obravnave starejše populacije. Trenutno je zaposlena na centru za socialno delo kot strokovna delavka. Med svojim delom je v stik prihajala z neozdravljivo bolnimi uporabniki ter z žalujočimi svojci. Svoje znanje s tega področja dela je želela nadgraditi, zato se je vključila v šolo paliativne oskrbe.

Ker se zaveda odgovornosti in občutljivosti dela z bolnimi in umirajočimi ter njihovimi svojci, je svoje znanje nadgradila še z večmesečnim izobraževanjem v Avstraliji, kjer je pridobila certifikat End of life doula – spremljevalka bolnih in umirajočih.

Vodi predavanja na temo spremljanja umirajočih ter žalovanja ter nudi podporo zaposlenim, ki se v službenem času srečujejo s smrtjo svojih uporabnikov. Prav tako vodi skupino za žalujoče po izgubi bližnje osebe.

Je pridružena članica mobilne paliativne enote Splošne bolnišnice Jesenice in aktivna članica Društva za paliativno oskrbo Palias.

Meni