Marijana Hribar, univ. dipl. soc. del.

Marijana Hribar je diplomirala na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani. Že v času študija se je usmerila v socialno delo s področja obravnave starejše populacije. Trenutno je zaposlena na centru za socialno delo kot strokovna delavka. Med svojim delom je v stik prihajala z neozdravljivo bolnimi uporabniki ter z žalujočimi svojci. Svoje znanje s tega področja dela je želela nadgraditi, zato se je vključila v šolo paliativne oskrbe.

Ker se zaveda odgovornosti in občutljivosti dela z bolnimi in umirajočimi ter njihovimi svojci, je svoje znanje nadgradila še z večmesečnim izobraževanjem v Avstraliji, kjer je pridobila certifikat End of life doula – spremljevalka bolnih in umirajočih.

Vodi predavanja na temo spremljanja umirajočih ter žalovanja ter nudi podporo zaposlenim, ki se v službenem času srečujejo s smrtjo svojih uporabnikov. Prav tako vodi skupino za žalujoče po izgubi bližnje osebe.

Je pridružena članica mobilne paliativne enote Splošne bolnišnice Jesenice in aktivna članica Društva za paliativno oskrbo Palias.